Behandeling

Behandeling

Voorafgaand aan de behandeling worden met behulp van een intake gesprek klachten, problemen en oorzaken geïnventariseerd. Hierbij wordt ook gekeken naar de (arbeids)situatie van de patient en kan hij of zij wensen en mogelijkheden naar voren brengen. Na deze inventarisatie wordt een behandeladvies gegeven.

In nauw overleg met de cliënt stellen we vervolgens een behandelplan op. Zo bepaalt hij of zij zelf de eigen inbreng in het herstelproces. De behandeling vraagt een actieve houding van de patiënt: de behandeling bestaat immers vooral uit ademhalings- en ontspanningsoefeningen en het aanleren van nieuwe vaardigheden.
Uiteraard is er aandacht voor lichamelijke klachten, maar ook voor psychologische en sociale aspecten.

Er is regelmatig contact met huisarts, bedrijfarts of andere behandelaars.

Vergoedingen

Deze vorm van fysiotherapie wordt afhankelijk van uw verzekeringspakket vergoed uit de aanvullende verzekering.

Pin It on Pinterest