Voor mij staat u als patiënt centraal.

Ik wil hoogwaardig kwalitatieve zinvolle zorg op maat bieden. 

Daarom heb ik er voor gekozen om de contracten van alle zorgverzekeraars per  1-1-2020 niet meer te tekenen. De zorgverzekeraars stellen eisen die niets met kwaliteit te maken hebben zoals behandelindex, uitzetten van enquetes, inrichting en administratie. Kwaliteit heeft niet te maken met de eisen van de zorgverzekeraar maar met opleiding, specialisatie, bijscholing en expertise en ervaring. Ik voldoe aan alle kwaliteitseisen voor een fysiotherapeut om in het beroeps-, kwaliteit- en BIG register te mogen staan. Ik ben aangesloten bij  het kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten (CKR) en de landelijke beroepsverenigingen: het KNGF, NFP, VDV.

Kunt u de factuur dan wel declareren?

Ja. Wanneer u door een contractprijs therapeut bent behandeld, dan krijgt u een factuur. U kunt deze factuur bij uw zorgverzekeraar indienen en krijgt dan een deel of het gehele bedrag vergoed. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw zorgpolis.

Pin It on Pinterest