Meerwaarde van het stressprofiel

De psychofysiologische meting is al vele jaren een onderdeel van de burn-out begeleidingsprogramma’s. De meerwaarde heeft zich inmiddels bewezen en de behandeling kan beter afgestemd worden op de specifieke problematiek van de cliënt. Het biofeedback...
Biofeedbackvereniging Nederland van start

Biofeedbackvereniging Nederland van start

Op 21 januari j.l is de intentie uitgesproken tijden de de Biofeedbackdag in het Erasmus Medisch Centrum om de Biofeedback Vereniging Nederland (BVN) op te richten. Voor meer informatie kunt u kijken op de www.biofeedbackvereniging.nl en u aanmelden bij...
Biofeedbackvereniging Nederland van start

Internationaal Biofeedback Congres

2-day Workshop ” The Added Value of the Biofeedback Stress Profile” Dr. Danielle Matto and Eveline Kempenaar PT The upcoming 2014 BFE meeting in Venice, Italy is a forum that offers a broad range of basic and applied psychophysiology and biofeedback...

EMG training effectief bij kinderen met hoofdpijn

In een pilot studie is het effect onderzocht van EMG training bij kinderen met stressgerelateerde hoofdpijn. Bij negen jonge kinderen met stressgerelateerde hoofdpijn is een pilot onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van progressieve ontspanningstherapie met...

Pin It on Pinterest