Ademtherapie

Specialisaties

Voor de meeste mensen is ademhalen iets heel vanzelfsprekends. Toch is ontspannen ademhalen voor sommigen een hele kunst. Want emoties en spanningen zijn vaak direct van invloed op het ademhalingsproces en daarmee op de gemoedstoestand. Denk maar aan hyperventilatie of angst- en paniekstoornissen. Chronische ademontregeling kan bovendien leiden tot allerlei lichamelijke klachten, en een sterke beperking in het dagelijkse functioneren.

Je bewust worden van de manier waarop je ademt, is een van de doelen van ademtherapie, maar de methode maakt u ook bewust van uw lichamelijke en mentale gespannenheid en leert u daarmee omgaan. Daardoor bent u uiteindelijk ook beter in staat stressvolle situaties het hoofd te bieden.

In de praktijk wordt gebruik gemaakt van de methode van Dixhoorn adem- en ontspanningstherapie. Deze methode is goed wetenschappelijk onderbouwd.
Meer informatie kunt u vinden op www.ademtherapie.nu

Meer informatie over adem en ontspanningstherapie vindt u:

www.methodevandixhoorn.com
www.ademtherapie-aos.org
www.vandixhoornvereniging.nl

Pin It on Pinterest