Angstgevoelens

Spanningsklachten

Angst, fobieën, stress en andere emotionele problemen zijn veel voorkomende klachten. Dikwijls gaan deze klachten gepaard met depressie, vermijdingsgedrag en allerlei beperkingen en belemmeringen in het dagelijks functioneren (werk, school, privé, vrije tijd).

Iedereen is wel eens bang of angstig. Angst is een normale en dikwijls ook beschermende reactie op dreigend gevaar. Indien dit gevaar reëel is dan is angst ook te begrijpen en aanvaardbaar. Echter, indien er geen reëel gevaar is en men tóch heel angstig is of zelfs in paniek raakt, dan kan er van een angststoornis sprake zijn.

De psychosomatisch fysiotherapeut is bij uitstek in staat om de link tussen lichamelijke klachten en de angst inzichtelijk te maken. Het kan een ondersteunende interventie zijn bij een multidisciplinaire behandeling.

De behandeling is gericht op het verminderen van herstelbelemmerde factoren en maakt gebruik van gedragsmatige interventies, adem- en ontspanningsmethodieken, specifieke gespreksvaardigheden en methodieken gericht op lichaamsbewustworden en bewegingsexpressie.

Voor meer informatie kunt u ook even op de pagina hyperventilatie kijken. Een angststoornis gaat vaak samen met klachten van hyperventileren of een dysfunctioneel adempatroon.

Op het congres van de Nederlandse vereniging voor psychosomatische fysiotherapie is in November 2009 een standpunt angstgerelateerde klachten gepresenteerd. Hierin wordt een leidraad gegeven voor effectieve vormen van psychosomatische behandeling bij angstgerelateerde klachten.

Pin It on Pinterest