Spanningsklachten

Iedereen heeft in meer of mindere mate stress en prikkels nodig om het beste in zichzelf naar boven te halen. Het wordt pas ongezond als de balans tussen draaglast en draagkracht zoek is. Hoeveel een mens kan hebben, hangt af van individuele veerkracht en stressbestendigheid.

Langdurige, frequent voorkomende of zeer intensieve prikkels hebben als gevaar dat herstel geen kans krijgt. Dit uit zich in allerlei lichamelijke en psychische klachten, ook wel psychosomatische klachten genoemd. In het rijtje hiernaast ziet u specifieke voorbeelden van psychosomatische klachten.

Behandeling kan plaatsvinden na verwijzing door een huisarts of specialist, maar u kunt ook direct een afspraak maken. Een verwijzing is dus niet noodzakelijk.

Ook voor behandeling van werkgerelateerde klachten kunt u bij Eveline Kempenaar terecht: zij heeft verschillende therapieën, trainingen, coachingsmodules en preventieve cursussen ontwikkeld. Voor meer informatie zie  www.stressprevent.nl

Voor meer informatie over de procedure bij de behandeling kunt u hier meer informatie vinden.

Pin It on Pinterest