Aan het eind van het jaar kunt u de aanvullende polis van uw zorgverzekering bekijken: past deze nog bij uw situatie? Het kan een pittig klusje zijn om alle polissen te vergelijken. Toch loont het de moeite om te bekijken hoe u in 2023 aanvullend verzekerd wil zijn voor fysiotherapie. Niet alleen de premiehoogte is belangrijk, ook uw keuzevrijheid. Hierbij help ik u graag.

Mijn keuze voor contractvrij werken

Zorgverzekeraars krijgen steeds meer invloed op de huidige (fysiotherapeutische) zorg. Ze stellen veel voorwaarden op het gebied van praktijkinrichting, inventaris en beleidsvoering (zoals administratie en het maximaal aantal behandelingen). De zorgverzekeraar bepaalt dus via het contract hoe de therapeut zijn werk uitvoert. Ook stellen zorgverzekeraars het tarief vast dat de zorgverlener ontvangt voor een behandeling. De prijzen die zorgverzekeraars als “marktconform” hanteren zijn al meer dan 10 jaar niet geïndexeerd en voor vrijwel de meeste collega’s niet kostendekkend. Daarnaast zijn deze tarieven zijn gebaseerd op reguliere fysiotherapeutische sessies van 25 á 30 min. In ons gespecialiseerde vakgebied (psychosomatiek) zien wij problemen met een grotere complexiteit. Dit vraagt om meer aandacht en tijd om zo tot een optimaal behandeleffect te komen. Daarom heb ik bewust gekozen om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. De sessies voor psychosomatische fysiotherapie duren 45 min. Ik wil namelijk werken vanuit mijn eigen visie en werkwijze om zo de optimale aandacht en kwaliteit aan onze cliënten te kunnen bieden. Dat is mijn passie!

Kwaliteit van zorg

De kwaliteit van de fysiotherapeut heeft niets te maken met het hebben van een contract, maar wordt gewaarborgd door registratie van de fysiotherapeut in het KRF NL: het Kwaliteitsregister Fysiotherapie Nederland en het deelregister psychosomatische fysiotherapie.

Misleidende informatie

Helaas worden de niet-gecontracteerde zorgverleners (fysio’s, psychologen, wijkverpleging, etc.) door de meeste zorgverzekeraars negatief afgeschilderd: te duur en ‘geen kwaliteit’. Ondertussen zijn het de zorgverzekeraars die de premies verhogen, vergoedingen schrappen én stelselmatig weigeren een kostendekkend tarief aan fysiotherapeuten uit te keren (en al helemaal geen indexatie).

Wat is het verschil met een therapeut die wel een contract heeft?
Het grootste verschil is dat je bij ons eerst zelf betaalt. Je krijgt van ons een (verzamel) factuur met de juiste codes die je bij je zorgverzekeraar kunt indienen.

Er worden door de zorgverzekeraars diverse polissen aangeboden. Het grootste onderscheid wordt er gemaakt tussen een natura- en een restitutiepolis. We zullen deze kort toelichten:

Een naturapolis houdt in dat uw rekeningen door de zorgverzekeraar direct worden vergoedt en “je recht hebt op zorg”. Deze zorgverzekeraar sluit hiervoor contracten af met de zorgaanbieders waaruit je kunt kiezen. Ga je naar een zorgaanbieder die geen contract heeft met jou zorgverzekeraar dan krijg je een deel vergoedt, variërend van 50 tot 80%. Door de beperkte vrije zorgkeuze is een naturapolis altijd goedkoper dan een restitutiepolis bij dezelfde verzekeraar.

Een restitutiepolis is een polis waarbij je vrij bent in het kiezen van je fysiotherapeut. Je kunt hiermee dus naar je “eigen” fysiotherapeut gaan ook als hij geen contract met jou zorgverzekeraar heeft. Je betaalt de rekening vaak eerst zelf, waarna je het later van jou zorgverzekeraar kunt terugvragen.

Naast deze twee polissen bestaan er nog andere polissen met hun eigen voorwaarden. Dit is de Budgetpolis die lijkt op de naturapolis maar met extra beperkingen. De Combinatiepoliswaarin je voor sommige behandelingen wel voor een andere behandeling niet naar een gecontracteerde therapeut moet, de collectieve zorgpolissen die bedrijven voor hun werknemers kunnen afsluiten en hierdoor extra korting kunnen krijgen. Bron: www.overheid.nl

De hoogte van de vergoeding is dus afhankelijk van je zorgpolis. Via de site van consumentenbond kun je nagaan wat de huidige vergoedingen fysiotherapie per verzekeraar anno 2023 zijn.

Betaalt de werkgever?

Ziekteverzuim kost een bedrijf veel geld. Werkgevers zijn daarom steeds meer bereid om kosten voor therapie, coaching en training te vergoeden. Ook zij willen werknemers weer snel hersteld hebben. Voor werkgevers geldt dat het investeren in een (preventief) traject financieel aantrekkelijker is dan kosten van verzuim. Dit geldt ook voor (curatieve) trajecten waarbij werknemers sneller terug zijn op de werkvloer en de risico’s van onvolledig herstel of terugval geminimaliseerd worden.

Kom in beweging voor jezelf en je werkgever! Bijna elke organisatie heeft een opleidingsbudget per medewerker. Dit budget kun je inzetten voor een mindfulness training of individuele therapie/coaching.

Betalingsvoorwaarden

Bij aanmelding voor een behandeling of coaching neem je persoonlijk de verplichting op je om het therapie/coachingsbedrag te voldoen. Deze verplichting blijft bestaan, ook als je ervoor kiest de factuur op naam van een ander bijvoorbeeld jouw werkgever te stellen.

De factuur dien je binnen 14 dagen te betalen. Als (de factuur) de genoemde betalingstermijn wordt overschreden, dan wordt aan jou een herinneringsmail gestuurd. Hiervoor kunnen wij administratie kosten in rekening brengen (5,- euro).

Bij achterstallige betalingen wordt een incassobureau ingeschakeld  en  worden de kosten bij je in rekening gebracht.

Ben je onverhoopt verhinderd? Dat kan natuurlijk. Afzeggen van jouw (eerste) afspraak dient 24 uur van te voren te gebeuren. Dit kan telefonisch of per mail. Wanneer je jouw afspraak binnen24 uur annuleert hanteren wij het verzuimtarief (= euro 30,-). Deze nota kun je niet te declareren bij jouw zorgverzekeraar.

Aangezien ik niet altijd aanwezig ben is het raadzaam om een boodschap met je telefoonnummer in te spreken op de voicemail. Wij bellen jou dan zo snel mogelijk terug.

Pin It on Pinterest