Blog over de aanpak bij burn-out volgens de CSR- methode.

De reguliere behandeling van burn-out schiet hopeloos te kort. Vanuit beeldtaal gezien is een burn-out namelijk een zgn. hardware–probleem. Omdat het besturingssysteem ontregeld is , werken de programma’s niet. Normaal functioneren lukt niet, hoe graag je ook wilt....

Interview in het tijdschrift Sportmassage.

In het onlangs verschenen tijdschrift Sportmassage staat een thema artikel over burn-out. Naast informatie over de zgn. psychofysiologische meting vindt U ook een interview in met mij. Daarin vertel ik alles over de mogelijkheden van psychosomatische fysiotherapie bij...

Pin It on Pinterest