Biofeedback is een goede methode om mensen met spanningsklachten te ondersteunen in hun herstel.

Objectieve metingen leveren een stressprofiel getoetst aan normwaarde. Het stressprofiel is mede bepalend bij het vaststellen van behandeldoelen en interventies.

November 2013 heb ik een artikel voor het specialistenkatern van de FysioPraxis geschreven om de meerwaarde van biofeedback voor de psychosomatisch fysiotherapeut te illustreren.

Hier kunt u het artikel downloaden

Pin It on Pinterest