Mijn passie is mensen op weg te helpen met hun klachten. Daar wil ik al mijn tijd van de behandeling insteken. Ik heb daarom bewust gekozen om  met een aantal zorgverzekeraars geen contracten af te sluiten om zo de optimale aandacht en kwaliteit aan jou te bieden!

Ik vind dat zorgverzekeraars momenteel te veel gericht zijn op beheersingsvan kosten waardoor de administratieve taken in de zorg en dus ook voor therapeuten buiten proportie groot zijn. Dit is geen goede beweging voor de kwaliteit en ontwikkeling van de zorg. Zonder contracten werken vermindert die administratielast aanzienlijk. Dit doet meer recht aan onze samenwerking: er is tijd voor jouw verhaal en er is meer ruimte voor de toepassing van mijn vak.

In 2019 heb ik nog wel contracten met Zorg en Zekerheid en Menzis.  De behandeltijd voor deze zorgverzekeraars is maximaal 30 minuten. De behandelingen van de niet-gecontracteerde zorg zijn 45 minuten.

Wat betekent dit voor u?

Na de behandeling ontvang je een factuur die je zelf betaalt. Daarna  kunt u de factuur indienen bij uw zorgverzekeraar voor restitutie. Afhankelijk van de zorgpolis (restitutie/natura) en aanvullende verzekering krijg je de behandelingen  geheel of gedeeltelijk vergoed. Dit is per verzekeraar verschillend.

Een aantal zorgverzekeraars geeft een gehele of gedeeltelijke vergoeding voor adem- en ontspanningstherapie volgens de methode van Van Dixhoorn. De vergoeding valt onder ‘alternatieve geneeswijzen’ in de aanvullende zorgpakketten.

Ik heb meerdere redenen die ik kort zal benoemen.  Mochten er na het lezen van dit stuk nog vragen zijn dan hoor ik het graag.

  • De administratieve belasting rondom het aanleveren van gegevens en het indienen van declaraties legt een onevenredig groot beslag op mijn tijd. Ik besteed die tijd liever aan de behandeling.
  • De toenemende eisen om patiëntgegevens en behandelgegevens te verstrekken omwille van wat verzekeraars “transparantie” noemen, vind ik niet overeenkomen met mijn beroepsgeheim.
  • Ik vind het daarnaast onwenselijk dat medewerkers van zorgverzekeraars (mensen die niet gehouden zijn aan een medisch beroepsgeheim), privacygevoelige behandelgegevens kunnen inzien. Als verzekeraars toch dit soort gegevens willen verzamelen, zouden zij ze rechtstreeks aan hun verzekerden moeten vragen in plaats van aan de fysiotherapeut.
  • Verzekeraars hanteren een behandelindex. Die zorgt ervoor dat fysiotherapeuten met een contract gestraft worden wanneer zij je “te veel” behandelen. Het is niet duidelijk hoe zij bepalen wat teveel is. Gevolg is dat je niet de behandelingen kunt krijgen die je nodig hebt en waar je wel premie voor hebt betaald. Ik vind het niet wenselijk dat verzekeraars kunnen bepalen wat voor jou noodzakelijke zorg is.
  • Hoewel de tarieven in de fysiotherapie zijn vrijgegeven, wordt in alle contracten de vergoeding voor een behandeling eenzijdig door de verzekeraar bepaald.
  • De huidige contracttarieven zijn inmiddels zo laag dat hierdoor de behandelduur ernstig onder druk komt te staan. De enige mogelijkheid die de fysiotherapeut heeft om zijn praktijk kostendekkend te krijgen, is om meer cliënten te behandelen in minder tijd. De gevolgen die dit heeft voor de kwaliteit en effectiviteit van je behandeling vind ik onacceptabel.
  • Met de door verzekeraars geboden tarieven zou het niet mogelijk zijn om in mijn eigen ontwikkeling en vakkennis te investeren door middel van scholing. Dit is zeer onwenselijk omdat de gezondheidszorg bij uitstek een vakgebied is dat niet stilstaat. Onvoldoende bij- en nascholing is nadelig voor de kwaliteit van behandelen.

 

Ik stel het belang van de cliënt voorop: voldoende tijd en aandacht voor onderzoek en behandeling en geen inbreuk op het beroepsgeheim. Zo kan ik onafhankelijk kwaliteitszorg en specialistische therapie aanbieden. Registratie in zowel het BIG-register als het kwaliteitsregister van het beroepsgenootschap (KNGF- VDV- BCIA) garanderen dat mijn vakkennis en therapeutisch handelen up-to-date zijn.

 

 

Pin It on Pinterest